Ο παιδικός σταθμός Trolls Academy είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων: από τη μια της αγάπης για τα παιδιά και τη δημιουργικότητά τους και από την άλλη της ανάγκης που διαπιστώσαμε ότι υπάρχει για μια νέα παιδαγωγική πρόταση στην περιοχή μας.

Παρότι στον παιδικό σταθμό το παιδί δεν βρίσκεται μαζί με τους γονείς του, φροντίζουμε να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που πλησιάζει αυτό της οικογένειας, με γνώμονα αφενός να περνά όμορφα τις ώρες του και αφετέρου να διαπαιδαγωγείται με βάση τις αρχές του σύγχρονου ολοκληρωμένου πολίτη. Έτσι, υποδεχόμαστε το παιδί σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον που στοχεύει να το βοηθήσει να καλλιεργηθεί

  • Γνωστικά
  • Κινητικά
  • Ψυχικά - συναισθηματικά
  • Κοινωνικά
  • Ηθικά