Η φιλοσοφία μας

Στον παιδικό σταθμό Trolls Academy έχουμε ως βασική αρχή πως το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και έχει το δικαίωμα να αναπτυχθεί ολόπλευρα μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός αξιοποιούνται στοιχεία από τις πιο αποτελεσματικές παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί διαχρονικά. Έτσι, το πρόγραμμά μας συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί μεθόδους παραδοσιακές και δοκιμασμένες (κουκλοθέατρο, παραμύθι κ.α.) αλλά και σύγχρονες - πρωτοποριακές (νέες τεχνολογίες, projects κ.α.). Το εκπαιδευτικό προσωπικό μας είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ Νηπιαγωγών), άρτια καταρτισμένο στην Παιδαγωγική και τις επιμέρους θεωρίες της.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες παιδαγωγικές παραδοχές με βάση τις οποίες δομείται το πρόγραμμά μας είναι οι εξής:

  1. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η ανάπτυξη διαφοροποιημένων προσεγγίσεων: Απόλυτη προτεραιότητα των παιδαγωγών είναι οι ιδιαιτερότητες των παιδιών ή μικρών ομάδων παιδιών, όπως είναι οι ιδιαίτερες ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, οι τρόποι αναπαράστασης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούν αλλά και οι τρόποι με τους οποίους μαθαίνουν. Οι διαφοροποιημένες προσεγγίσεις στηρίζονται ακριβώς στη διαφορετικότητα των παιδιών και την αναδεικνύουν ώστε κάθε παιδί να μπορεί να αναπτυχθεί με βάση τις δικές του ανάγκες. Περισσότερα εδώ.
  2. Οι ζώνες εγγύτερης ανάπτυξης του Vygotsky: Φροντίζουμε να δίνουμε στα παιδιά ερεθίσματα και κατάλληλη καθοδήγηση για να κάνουν τώρα πράγματα που θα μπορούν να κάνουν αργότερα μόνα τους. Με τον τρόπο αυτό τα βοηθούμε να προετοιμαστούν για επόμενα αναπτυξιακά στάδια. Περισσότερα εδώ.
  3. Η αναγκαιότητα της ενσυναίσθησης, σύμφωνα με τον Goleman. Η συμπεριφορά των παιδιών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα που έχουν να αντιλαμβάνονται τί αισθάνονται τα ίδια αλλά και οι άλλοι. Η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται απόλυτα με την αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους και η ανάπτυξή της θεωρείται κλειδί για τη δημιουργία ισορροπημένων ανθρώπων. Περισσότερα εδώ.
  4. Η αντικατάσταση της τιμωρίας από την παρουσίαση των λογικών συνεπειών του Dreikurs. Η τιμωρία δε βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν το λάθος τους. Αντί για την τιμωρία, οι σύγχρονοι παιδαγωγοί προτείνουν την παρουσίαση των λογικών συνεπειών μιας πράξης.  Έτσι τα παιδιά μέσα από συζήτηση κατανοούν τις συνέπειες που έχει η πράξη τους.  Περισσότερα εδώ.

το παιδί μεταβαίνει ομαλά από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον 


το παιδί νιώθει χαρούμενο και είναι ασφαλές


το παιδί κατανοεί τους άλλους και εκφράζει τα συναισθήματά του

το παιδί εντάσσεται ομαλά στην ομάδα και αποκτά σεβασμό στη διαφορετικότητα


το παιδί αποκτά ανεξαρτησία και ικανότητα λήψης αποφάσεων


το παιδί έρχεται σε ουσιαστική επαφή με την αγγλική γλώσσα


το παιδί συμμετέχει ενεργά και μαθαίνει βιωματικά

 το παιδί εμπλέκεται σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας