Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διαμορφώνουμε ένα ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον γνωρίζοντας καλά πως οι δραστηριότητες δεν έχουν μόνο γνωστικό περιεχόμενο (απλή μετάδοση γνώσεων), αλλά πρέπει να αποτελούν πρόκληση και να εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών. 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδικού σταθμού Trolls Academy στηρίζεται στην ταξινόμηση της γνώσης σε μαθησιακές περιοχές, όπως ορίζεται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής Αγωγής. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες που διαμορφώνονται εμπλέκουν τις παρακάτω μαθησιακές περιοχές: Η μάθηση στο πλαίσιο του παιδικού σταθμού 

συμβαίνει σε καθένα από τα παρακάτω πλαίσια: