Εγκαταστάσεις

Ο χώρος του παιδικού σταθμού Trolls Academy είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών με αντικείμενα, συνομηλίκους και το παιδαγωγικό προσωπικό. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τη μάθηση. 

Οι εσωτερικοί χώροι είναι λειτουργικοί και ευχάριστοι τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς, προωθούν τις αλληλεπιδράσεις παιδιών και εκπαιδευτικών με άλλα παιδιά και ενήλικες, ενώ παρέχουν τα περιθώρια χρόνου που χρειάζονται τα παιδιά για να εμπλακούν σε δραστηριότητες και να αναπτύξουν σε βάθος γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες.

Αντίστοιχα, ο άνετος εξωτερικός χώρος (πάνω από 250 τ.μ.) δίνει τη δυνατότητα για επαφή με τη φυσική άσκηση, για ελεύθερο ή οργανωμένο παιχνίδι αλλά και για διοργάνωση εκδηλώσεων σε ένα χώρο οικείο για τα παιδιά.


Οι εγκαταστάσεις μας είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, ο χώρος μας διαθέτει

  • υπερσύγχρονο και οικολογικό σύστημα θέρμανσης - ψύξης
  • σύστημα φυσικού εξαερισμού υψηλών προδιαγραφών
  • αυστηρότατες προδιαγραφές πυρασφάλειας
  • παιχνίδια πιστοποιημένα με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (ΕΛΟΤ ΕΝ71)
  • τζάμια ασφαλείας με προστατευτική αντιθραυσματική μεμβράνη

Επίσης, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση:

  • στην καθαριότητα εσωτερικών, εξωτερικών χώρων και παιχνιδιών
  • στους κανόνες ατομικής υγιεινής