Η φιλοσοφία μας

Ο παιδικός σταθμός Trolls Academy είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων: από τη μια της αγάπης για τα παιδιά και τη δημιουργικότητά τους και από την άλλη της ανάγκης που διαπιστώσαμε ότι υπάρχει για μια νέα παιδαγωγική πρόταση στην περιοχή μας.

Παρότι στον παιδικό σταθμό το παιδί δεν βρίσκεται μαζί με τους γονείς του, φροντίζουμε.... με γνώμονα αφενός να περνά όμορφα τις ώρες του και αφετέρου να διαπαιδαγωγείται με βάση τις αρχές του σύγχρονου ευρωπαίου ολοκληρωμένου πολίτη. Έτσι, υποδεχόμαστε το παιδί σε ένα περιβάλλον που στοχεύει να το βοηθήσει να καλλιεργηθεί

 Γνωστικά

 Κινητικά

 Ψυχικά - συναισθηματικά

 Κοινωνικά

 Ηθικά


Περιηγηθείτε στις  παροχές του σταθμού μας.

Οι εγκαταστάσεις μας